Yleiskuvaus Näsijärven kalatalousalueesta

Näsijärven kalatalousalue sijoittuu Tampereen, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Ruoveden kunnan väliselle alueelle. Sen vesistöjen kokonaispinta-ala on 330 neliökilometriä. Alueen suurin järvi, Näsijärvi (noin 25700 ha), jakaantuu Näsi- ja Koljonselkään sekä Vankaveteen. Näsijärvi rajoittuu pohjoisessa Murolekoskeen ja etelässä Tammerkoskeen. Kämmenniemessä Näsijärveen liittyy maisemaltaan kaunis Paarlahti, jota pidetään maamme ainoana sisävesialueen vuonona.

Muista kookkaammista järvistä mainittakoon Pukalanselkä (403 ha) ja Velaatta (397 ha). Näiden lisäksi Näsijärven kalatalousalueen alueella on 14 järveä, joiden pinta-ala on yli sadan hehtaarin. Vähintään hehtaarin suuruisten järvien lukumäärä alueella on noin 600.